Försvarsmaktens Enduroklubb  

Motorklubben bildades 1971 med syfte att samla främst endurointresserade officerare och andra anställda inom Försvarsmakten. Från början kallades klubben för Sveriges Militära Idrottsförbunds Motorklubb men man valde att ändra namnet då de flesta medlemmar bara sysslade med just enduro.

Både motorsport generellt och enduro i synnerhet är äldre än man kan tro. Redan i början av 1900-talet var det många som sysslade med sporten och efter andra världskriget ökade intresset rejält. Under 1913 arrangerades den första internationella tävlingen i Carlisle i Storbritannien, och den så kallade sexdagarstävlingen är aktiv än idag.

Enduro motorcycle logoDet var inte bara bland civila som motorsporten blev populär utan även många militärer hakade på trenden. Sveriges militära förband bad då Sveriges Militära Idrottsförbund att börja anordna militära mästerskap för anställda inom Försvarsmakten. Därför startades en motorkommitté i samarbete med Arméns Motorskola och i oktober 1952 beslöt man att olika typer av motortävlingar skulle få vara med i Sveriges Militära Idrottsförbunds program, varefter sportens popularitet ökade bland Sveriges militärer.

Eftersom Storbritannien var ett av de största länderna inom motorsport beslöt Sveriges Militära Idrottsförbund att de två ländernas militärer skulle arrangera årliga landskamper tillsammans. Detta skedde första gången 1954 och bestod av olika deltävlingar inom motorcykelsport, till exempel orientering med hjälp av karta, materialkunskap och teknik och enduro. Landskampen mellan Sveriges och Storbritanniens militärer sker än idag, såväl vintertid som under sommaren, på årlig basis.

Försvarsmaktens Enduroklubb är stark inblandad i den så kallade enduroklassikern – tre stora endurotävlingar som går av stapeln varje år och som är ett måste för främst professionella tävlande, men som är öppen för alla endurointresserade.

Tillsammans med Linköpings Motorsällskap arrangerar man Stångebroslaget som är en av de tre stora tävlingarna och arrangeras i juli varje år. Förutom att vara med och tävla är många av Försvarsmaktens Enduroklubbs medlemmar aktiva som funktionärer under tävlingen, och de intäkter man får in går till klubbens nödvändiga utgifter och tävlingar. I samband med Stångebroslaget delas priser ut speciellt bland Försvarsmaktsveteraner som tävlar mot varandra.

En annan av enduroklassikerna är Ränneslättsloppet som körs under hösten. I samband med tävlingen arrangerar klubben ett öppet mästerskap för alla anställda inom Försvarsmakten, vilket brukar vara mycket populärt.

Vill man lära sig mer om klubben och dess stadgar kan man besöka Försvarsmaktens Enduroklubbs webbsida, där man bland annat kan lära sig mer om klubbens historia och ansöka om medlemskap.